Král fotbalových trávníků
Cena J. Bicana
Cena J. Masopusta