Právní poradna: Má šanci na odškodnění fotbalista, kterého zraní protihráč? | iSport.cz
29. května 2017 • 16:17

Právní poradna: Má šanci na odškodnění fotbalista, kterého zraní protihráč?

Autor: Sport
Zranění při fotbale (ilustrační foto)
TOP VIDEA
Teplice - Sparta: Řezníček obírá Letenské o body! V závěru srovnává z dorážky na 1:1 Teplice - Sparta: Řezníček obírá Letenské o body! V závěru srovnává z dorážky na 1:1
TOP góly 13. kola: Kalabiškova raketa nebo Schranzův růžek TOP góly 13. kola: Kalabiškova raketa nebo Schranzův růžek
VŠECHNA VIDEA ZDE

Zvlášť zákeřné fauly ve fotbale často neřeší pouze rozhodčí, či příslušná disciplinární komise. Hráči často utrpí závažná zranění, a tak se obrací na soud. Mají však v tomto případě nárok na odškodnění a jak se k tomu staví samotné soudy? „,Zde je namístě posoudit nejen, zda spoluhráčem provedený herní zákrok byl v souladu s předepsanými pravidly hry, ale též za jakých okolností k němu došlo,“ vysvětluje ředitelka úseku likvidace škod JUDr. Barbora Pospíšilová ze společnosti D.A.S.Rekreační fotbalista utrpí zranění po zákroku protihráče. Má šanci na odškodnění?

„Pokud má uzavřené odpovídající úrazové pojištění, může předně požádat o poskytnutí pojistného plnění – náhrady za daný úraz u pojišťovny. Zde bude záležet na posouzení ze strany pojišťovny, zda se na nastalý úraz vztahuje jeho úrazové pojištění. Současně je v popsaném případě na zvážení, zda protihráč svým jednáním neporušil obecnou prevenční povinnost danou občanským zákoníkem, podle které, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Pokud ano, otvírá se zde možnost požadování odškodnění také přímo po protihráči. Zde je však nutné si uvědomit, že protiprávní jednání protihráče musí být prokázáno poškozeným fotbalistou, stejně jako vznik újmy včetně jejího rozsahu a příčinná souvislost mezi vznikem újmy a porušením právní povinnosti protihráče.“

Jak reagují na podobné případy soudy?

„Soudy neopomínají, že každý, kdo se účastní sportu, si musí být vědom rizika, jež daný sport s sebou nese, čímž určitou, v daném druhu sportu obvyklou míru rizika, také vědomě akceptuje. Již dříve se soudy vyjadřovaly při posouzení nároku na odškodnění z důvodu porušení obecné prevenční povinnosti tak, že ve sportu k tomuto porušení dochází ve chvíli, kdy byla porušena sportovní pravidla vztahující se k danému sportu. Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015 pak došlo k dalšímu zpřesnění této myšlenky.“

„Pokud dojde ke zranění hráče, je namístě posoudit nejen, zda spoluhráčem provedený herní zákrok byl v souladu s předepsanými pravidly hry, ale též za jakých okolností k němu došlo a zda jeho negativní následek byl pro daný okamžik nevyhnutelný v důsledku nastalé herní situace. Nikoli každé porušení pravidel hry je bez dalšího porušením prevenční povinnosti. Porušení pravidel musí mít určitou vyšší intenzitu, tedy musí podstatným způsobem vybočovat z běžného způsobu hry. Každý je povinen zachovávat (jen) takový stupeň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní situaci rozumně požadovat… Pro posouzení intenzity porušení pravidel nemůže být rozhodujícím hlediskem závažnost následků, které nic nevypovídají o tom, jakou povahu (závažnost, neobvyklost, míra zavinění) mělo porušení pravidel a za jakých okolností k němu došlo. Stejně tak nemůže být závažnost následků bez dalšího dokladem o brutalitě zákroku (k vážnému zranění může dojít i v důsledku hry, která je zcela v souladu s pravidly). Excesem rovněž není každé porušení pravidel, nýbrž takové jednání, které zjevně vybočuje z běžného způsobu hry, či „nemá s hrou nic společného“.

S ohledem na výše uvedené je vhodné každý jednotlivý případ před vznesením požadavku na odškodnění vůči protihráči důkladně prokonzultovat s advokátem. Přínosné může být před zahájením sporu také zpracování znaleckého posudku příslušným znalcem v oboru směřujícího právě k zodpovězení otázky existence příčinné souvislosti mezi jednáním protihráče a vznikem úrazu fotbalisty. V krajním případě, pokud byl útok protihráče velmi agresivní, lze zvážit také podání trestního oznámení na protihráče z důvodu ublížení na zdraví, kde lze také uplatnit nárok na odškodnění.“

 
Články odjinud


Články odjinud