Autor je bývalým tenisovým trenérem a daviscupovým kapitánem, v současnosti je manažerem I. ČLTK Praha.