Dlouholetá redaktorka, dnes i editorka, deníku Sport. Věnovala se hlavně basketbalu, veslování a modernímu pětiboji, referovala o nich z mistrovství světa i Evropy a dalších vrcholných akcí. Dnes je její hlavní experturou cyklistika.