TOP VIDEA
Pastrňák: Ještě mám pořád mezery. Dlouhodobá smlouva mi strašně pomohla Pastrňák: Ještě mám pořád mezery. Dlouhodobá smlouva mi strašně pomohla
Fotbalová liga v novém. Hlavní sponzor Fortuna, v logu dvojtečka Fotbalová liga v novém. Hlavní sponzor Fortuna, v logu dvojtečka
VŠECHNA VIDEA ZDE

Zatímco auta a motocykly bez pojištění na silnici nesmějí, u cyklistů je vše dobrovolné. Přesto se obecně doporučuje sjednat vhodé pojištění. Na vaše otázky odpovídala JUDr. Barbora Pospíšilová, ředitelka úseku likvidace škod D.A.S. Posuzuje se srážka cyklisty s cyklistou jinak než srážka s chodcem, nebo autem, tramvají či vlakem? A záleží vždy na tom, kdo srážku zavinil?

„Každá srážka, nehoda se posuzuje vždy individuálně a záleží na okolnostech, za jakých nastala. Například, pokud jste v tu chvíli byli účastníci silničního provozu, mohla vám vzniknout zákonná povinnost zavolat policii např. kvůli tomu, že byla někomu z účastníků nehody způsobena újma na zdraví. Naopak v jiné situaci (např. srážka dvou cyklistů na tréninkové dráze) bude záležet pouze na vás, zda policii zavoláte a věc budete řešit také skrze ni. Podle toho se pak odvíjí i možnosti uplatnění náhrady újmy, tj. zda ve věci budete jednat s pojišťovnou druhé strany či nikoliv, zda majetkovou škodu budete moci uplatnit v přestupkovém či trestním řízení, nebo zda se o nároku na odškodnění bude rozhodovat v rámci občanského soudního řízení po neúspěšném předchozím pokusu o uzavření smírné dohody. Podle poměru toho, kdo se jak moc na vzniku srážky, nehody podílel, se standardně posuzuje váš nárok na odškodnění a také oproti tomu požadavek na náhradu nemajetkové újmy a majetkové škody vůči vám.“

Vybavuji si z minulosti novinový článek o tom, že cyklisté a chodci se musí o odškodnění z nehod sami přihlásit. Jak je tomu podle předpisů dnes?

„Ve své podstatě je tomu tak stále. Řidič motorového vozidla je ze zákona při dopravní nehodě povinen bez zbytečného odkladu doložit poškozenému údaje nezbytné pro uplatnění jeho práva u pojistitele na jeho žádost. Řidiče se tedy aktivně zeptejte, a jakmile se dozvíte, u které pojišťovny má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tj. povinné ručení, určitě se na tuto pojišťovnu obraťte a svou žádost o poskytnutí pojistného plnění z titulu poškozeného při dopravní nehodě jí sdělte. Druhou věcí je, že sám řidič je povinen svou pojišťovnu povinného ručení informovat o tom, že došlo ke škodní události a že je po něm nárokována náhrada újmy. V případě, že vám řidič nebude chtít součinnost v tomto směru poskytnout, např. z důvodu jeho snahy od dopravní nehody ujet, poznamenejte si státní poznávací značku jeho vozidla. Podle ní lze na webových stránkách České kanceláře pojistitelů dohledat, u které pojišťovny je vozidlo pojištěno.“

Může si cyklista sjednat pojištění, které je obdobou povinného ručení u motorizovaných řidičů?

„Do určité míry je obdobou tohoto pojištění - a může být tedy nápomocno jak cyklistům, tak i např. chodcům - pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, laicky „pojištění na blbost“. Pokud si jej chcete uzavřít pro výše uvedený účel, zaměřte se při uzaví- rání smlouvy na pojistné limity pro poskytnutí plnění a nastavte si je dostatečně vysoko. Zjistěte si, zda se pojištění sjednává se spoluúčastí pojištěného. Řádně si prostudujte, co pojištění kryje a jaké jsou u něj výluky, tj. situace, kdy pojišťovna plnění nemusí poskytnout. Částky požadované poškozenými, které budou tento limit přesahovat, nebo se na ně pojištění nebude vztahovat, budete totiž povinni uhradit vy sami.“ 

Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku

Program a výsledky Systém turnaje Stadiony a města Vstupenky Fantasy k MS Nominace Kvalifikace Los Informace

Mistrovství světa ve fotbale 2018 se hraje od 14. června do 15. července 2018 v Rusku. Závěrečný turnaj, na který fanoušci čekají vždy čtyři roky, hostí 11 ruských měst a 12 stadionů, finále se odehraje v Moskvě na stadionu Lužniki.

Skupina A * Skupina B * Skupina CSkupina D * Skupina E * Skupina F * Skupina G * Skupina H

Soupisky favoritů MS:
Anglie * Agentina * Belgie * Brazílie 
Francie * Německo * Portugalsko * Španělsko 
Klasická verze
Mobilní verze