1. června 2016 • 15:50

iSport.cz Tým snů 2016 - Pravidla hry

Autor:
Vstoupit do diskuse
0


Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „iSport.cz Tým snů“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel a organizátor soutěže CZECH NEWS CENTER a.s., identifikační číslo: 02346826, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19490, sídlo: Komunardů 1584/42, 17000, Praha 7 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na webové stránce „iSport.cz Tým snů“ na adrese http://tymsnu.isport.blesk.cz dále jen „aplikace“) na území České republiky v termínu od 3. 6. 2016 do ukončení pořadatelem (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která se zaregistruje do aplikace pomocí vyplnění registračních údajů nebo pomocí načtení dat ze svého facebookového profilu a následně aktivuje svůj hrací účet potvrzovacím odkazem, který obdrží na svůj e-mail uvedený v registraci (dále také jako „hráč“ nebo „soutěžící“). Soutěžící je povinen v rámci registrace též potvrdit svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a udělit pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

4. Průběh soutěže

Účast v soutěži je bezplatná. Soutěžící jsou oprávněni účastnit se soutěže pouze pro nekomerční účely. Na přístup do soutěže nevzniká hráči žádný právní nárok.

Každý hráč si smí pro soutěž aktivovat pouze jeden hrací účet a účastnit se soutěže pouze prostřednictvím daného jednoho hracího účtu. Pořadatel soutěže je oprávněn po hráči požadovat prokázání správnosti jím uvedených osobních údajů.

Pořadatel a organizátor soutěže mají právo odepřít přístup do soutěže hráči, který porušuje tato pravidla soutěže nebo při registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu uvede ohledně své osoby nepravdivé či neúplné údaje.

Soutěž probíhá způsobem vymezeným v těchto pravidlech soutěže. Výhercem v soutěži se stávají ti hráči, kteří dosáhnou nejlepších bodovacích výsledků pro jednotlivé výhry dle níže uvedených pravidel.

Hráč se zavazuje hrát soutěž v rozumné míře a užívat ji pouze k účelům, ke kterým je určena. Dále se hráč zavazuje, že se nebude účastnit soutěže v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je schopen zasáhnout do majetkových či osobnostních práv pořadatele či třetích osob.

Po registraci v soutěži a aktivaci hracího účtu získává hráč hrací kredit 220 000 000 Kč na nákup hráčů. Cena hráčů se mění na základě jejich výkonu v reálných zápasech.

Registrace v soutěži a aktivace hracího účtu je možná v libovolnou chvíli, tedy i pro hráče, kteří již před tím vstoupili do aplikace bez zaregistrování v soutěži, a to i s nekompletní sestavou. Sestava zakoupená před registrací v soutěži se danému hráči promítne do registrace.

Hrací účet

V rámci aktivace hracího účtu bude muset hráč provést následující volby a uvést následující údaje:

 • Platná e-mailová adresa
 • Název týmu, pod kterým chce uživatel vystupovat v soutěži
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Volba oblíbené země (výběr z možností)
 • Souhlas s pravidly

 

Pravidelně bude prováděna kontrola názvů týmů a jmen a v případě zjištění nevhodného názvu bude údaj změněn a hráči bude zaslán e-mail s informací o změně názvu z důvodu porušení pravidel.
Po aktivaci hracího účtu je bodový stav hráče nulový.

Přihlášení do aplikace v průběhu soutěže

V průběhu soutěže se hráč přihlašuje do svého hracího účtu prostřednictvím svého Facebook ID nebo pomocí kombinace e-mail/heslo.

Neúspěšné přihlášení, zablokování přihlášení

Po 5 neúspěšných pokusech o přihlášení z jedné IP adresy pro jeden e-mail, dojde k zablokování přihlášení do hracího účtu na 1 hodinu a k zobrazení informační hlášky pro hráče. Dojde-li k požadavku o zaslání pokynů k obnovení hesla ze strany hráče, je časový zámek pro přihlášení odstraněn ihned po odeslání pokynů.

Zapomenuté heslo

Hráč zadá registrační e-mail a na uvedený e-mail zašleme pokyny k obnovení hesla. Po kliknutí na odkaz v e-mailu se uživateli zobrazí stránka s formulářem na vložení nového hesla.

Editace e-mailové adresy

E-mail je unikátní identifikátor, takže ho není možné v průběhu soutěže měnit.

Uložení sestavy - účast ve hře

Po aktivaci hracího účtu a zvolení parametrů pro jednotlivou hru, je nutné, aby soutěžící zvolenou hrací sestavu uložil, čímž ji „pošle do hry“ a uloží všechny vykonané změny.

Změny v sestavě nejsou omezeny, tj je možné provést neomezený počet nákupů a prodejů.

Editace sestavy

Sestavu je možné editovat do zamčení daného dne, do hodiny po uzamčení dne bude zpřístupněna možnost editovat sestavu na následující hrací den.

Uložení změn na hřišti

Každá změna se projeví až po potvrzení změn. Po kliknutí na „uložit sestavu“ se zobrazí dialog s nutností nastavit kapitána a možnost nastavit střídání hráčů. Soutěžící je oprávněn seznam realizovaných změn upravit návratem do procesu, potvrdit požadované změny nebo vrátit do původního stavu. Možnost resetovat změny je dostupná i před uložením sestavy.

Střídání

Soutěžící má možnost v každém kole nastavit až tři střídání hráčů mezi základní sestavou a lavičkou. Celkový bodový součet soutěžícího v daném kole bude stanoven součtem bodů právě jedenácti hráčů s tím, že ze střídajících dvojic se bude počítat vždy ten, který v daném bodě získal více bodů. Střídaní hráči musí hrát na stejném postu. Kapitán a brankář nemohou být střídáni. Zároveň nesmí střídaní hráči hrát v daném kole vzájemný zápas.

Příklad 1: Není možné střídat v daný den hráče ČR Lafatu za hráče Španělska Morata, pokud se hraje duel ČR-Španělsko

Příklad 2: Pokud má soutěžící v daném kole nastaveno střídání Harby a Ščuka, porovnávají se tito dva hráči. Pokud tedy např. Haris Harba získá v kole 14 bodů a Jasmin Ščuk získá 10 bodů, soutěžícímu se započítá 14 bodů za Harise Harbu (body za Jasmina Ščuka se v tomto kole tedy nepočítají).

Příklad 3: Pokud soutěžící v daném kole nenastaví žádné střídání, počítají se mu body za hráče v jeho základní sestavě. Hráči na lavičce nemají v tomto případě na body vliv.

Editace sestavy pro nejbližší hrací den

Editace sestavy – střídání či nákupy a prodeje hráčů je možné realizovat do času oznámení oficiální sestavy - čas je definován dodavatelem dat a je daný časem zveřejnění rozpisu zápasů.

Po uzamčení sestavy již není možné nikdy editovat sestavu pro nejbližší hrací den.

Začátek herního dne je definován začátkem prvního zápasu dne plus rezerva pro uložení sestavy. Po odehrání všech zápasů dne se herní den definitivně ukončí.

Přesun zápasu

Dojde-li k přesunu zápasu do jiného herního dne, hráči budou body započteny po odehrání zápasu v náhradním termínu. Body budou připsány za původní sestavu pro den konání zápasu původního zápasu, ne za aktuální sestavu v době náhradního zápasu, pokud tato změna bude oznámena ve lhůtě kratší než 3 hodiny od začátku původního zápasu. V případě oznámení posunu zápasu ve lhůtě 3 hodiny a více, bude počítána sestava v den konání posunutého zápasu. (Příklad - modelová situace: Zápas v původním termínu 10.6. od 21:00 bude nakonec sehrán v náhradním termínu 12.6. v 21:00. V případě že, změna termínu byla oznámena 10.6. v 18:00, budou se počítat body za sestavu dne 12.6.2016. V případě, že změna termínu byla oznámena v 18:01, bude se počítat sestava nastavená na 10.6.)

Editace sestavy na další kolo

Po uzamčení aktuálního herního dne budou hráči umožněny změny sestavy na další herní den v plném rozsahu, tedy i včetně nastavení střídání.

Změna výsledků zápasu

Dojde-li ke změně výsledku zápasu či jiných statistik po ukončení zápasu, bude změněno i bodové hodnocení hráčů v daném herním dni.
Změny výsledků či statistik budou zohledněny maximálně do 120 hodin od ukončení daného utkání. Dojde-li ke změně výsledků po tomto období, změny se do hodnocení soutěže nepromítnou.

Definice pro neoficiální zákroky (nejsou definovány FAČR)

Definice asistencí ve fotbale:

Asistence se připíše hráči skórujícího týmu, který se jako poslední dotkl míče před tím, než se míč dostal ke střelci branky.

Pokud se mezi přihrávkou a úspěšnou střelou dotkne míče protihráč takovým způsobem, že výrazně změní jeho směr, asistence se nezapočítá.

V případě vstřelení vlastního gólu se asistence nezapočítá.

Definice zásahů brankářů:

Za zásah se počítá:

Pouze přímá střela na branku (mezi tyče) z útočné poloviny hřiště, která by bez zásahu brankáře znamenala branku (včetně pokutového kopu), nebo míč pohybující se směrem do branky, kdy brankář musí zasáhnout, aby neskončil tento míč v brance.

Za zásah se nepočítá:

 • Střely směřující mimo branku, které tečoval brankář.
 • Zastavení míče nohou mimo pokutové území.
 • Rozehrání nohou po přihrávce spoluhráče.
 • Tečování nebo chycení přihrávky, která směřuje přes pokutové území.
 • Střela, která se odrazí od tyčky, nebo od břevna bez předchozího zásahu brankáře.

Editace sestavy na další herní den, nákup hráčů

Konfigurace pro sestavu

Sestava hráčů musí obsahovat přesně:

 • 1 brankáře,
 • 5 obránců,
 • 6 záložníků,
 • 4 útočníky.

Z jednoho státu je možné zakoupit maximálně 7 hráčů (pro období zápasů ve skupinách a osmifinále) resp. 10 hráčů (pro období zápasů od čtvrtfinále a dále). 

Hráče je možné rozestavit pouze do předdefinovaných formací (O, Z, Ú):

 • 4:4:2
 • 4:3:3
 • 3:4:3
 • 3:5:2
 • 4:5:1

Kapitán

Soutěžící si může zvolit jednoho z hráčů za kapitána

 • kapitán získává 2x počet bodů za aktivity
 • kapitán může být kterýkoliv z hráčů základní sestavy
 • kapitán nemůže být v daném kole střídán

Změna formace

Po změně formace jsou přebyteční hráči přesunuti na rezervní posty na lavičce a je možné je znovu umístit do sestavy nebo prodat a zakoupit hráče jiného postu. Změnou formace se zruší nastavené střídání!

Nákupy hráčů

Nákupem hráče se rozumí prodej jednoho z hráčů ze sestavy a nákup nového (soutěžící má po provedeném nákupu vždy stejný počet hráčů).

Počet nákupů hráčů je neomezený.

Vyhodnocení aktuálního herního dne, připsání bodů

Body se budou připisovat okamžitě v průběhu zápasu po načtení a zpracování dat od dodavatele dat pořadatelem. Všechny sledované a bodované akce budou vyhodnocovány průběžně po zpracování systémem, pouze body spojené s čistým kontem se budou připočítávat (nebo odečítat) po skončení zápasu.

Dodavatel dat

Dodavatelem dat a statistických údajů (např. výsledků zápasů, aktivit hráčů) pro bodové hodnocení soutěžících je pořadatelem pověřená společnost eSports.cz,s.r.o.,, sídlo: Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň, IČ: 26340933, DIČ: CZ26340933, Obch. rejstřík: Oddíl C, vložka 14094, Krajský soud v Plzni (dálejen „dodavatel dat“). Dodavatel dat zodpovídá za správnost výsledků pro iSport Tým snů.

Data dodaná pořadateli dodavatelem dat jsou jediným zdrojem, na základě kterého jsou soutěžícím připisovány body v soutěži dle těchto pravidel. Jakékoli jiná data či statistiky (ať již z jakéhokoli zdroje) nemají pro soutěž význam a případné odkazy nebo připomínky na takovéto data a statistiky nebudou akceptovány. Konečné schválení dat pro bodování v soutěži je zcela v kompetenci pořadatele soutěže.

Nedokončená nebo sporná utkání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout individuálně o ukončení kola nebo nezapočtení bodů za utkání nebo akceptovat pouze část bodů za utkání. Jedná se především o případy, kdy dojde k přerušení nebo odložení utkání (např. kvůli počasí), výtržnostem na stadionu, kontumaci v průběhu utkání, nebo po odehrání z jakýchkoli důvodů.
Nebude-li zápas odehrán do konce v plánovaném termínu nebo bude zápas posunut, nemusí být zápas počítán do bodového hodnocení a může dojít k uzavření a vyhodnocení daného kola i bez tohoto zápasu.

6. Výhry v soutěži

Pořadatel soutěže stanovuje jaké výhry,v jaké podobě a za jakých podmínek má soutěžící možnost ve hře vyhrát(dále jen „výhry“). Aktuální seznam výher a podmínek jejich získání bude vždy uveden na webových stránkách soutěže.

Uzavření výsledků

Celkové vyhodnocení – nejpozději do 5 pracovních dnů od konce turnaje.

V případě, dosáhne-li více hráčů stejného počtu bodů pro určitou výhru, bude výherní pořadí těchto hráčů stanoveno podle okamžiku, ke kterému se jednotliví hráči řádně zaregistrovali do soutěže. Hráči s registrací dřívějšího data a hodiny mají v pořadí přednost před hráčem, jehož registrace proběhla později.

Výherci budou informováni pořadatelem/organizátorem prostřednictvím e-mailu o své výhře a vyzváni k zaslání jejich doručovací adresy pořadateli/organizátorovi k zaslání výhry do 15 dnů, (dále jen „výzva“). Výherce bude požádán o zaslání následujících údajů: celé jméno, doručovací adresa, rok narození, kontaktní telefon a forma odběru. Tyto informace musí soutěžící sdělit pořadateli/organizátorovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od odeslání výzvy pořadatele/organizátora.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude mít pořadatel/organizátor možnost výherce informovat výše uvedeným způsobem o výhře a vyžádat si jeho doručovací adresu k zaslání výhry, nárok výherce na výhru v soutěži bez dalšího zaniká a výhra propadá v prospěch pořadatele. Věcné výhry budou doručeny výhercům nejpozději do 30 dnů od sdělení doručovací adresy výhercem pořadateli/organizátorovi, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky, které soutěžící na vyžádání sdělí pořadateli/organizátorovi soutěže e-mailem. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty, nebo může být osobně vyzvednuta na adrese organizátora soutěže nebo na jiném místě dle charakteru výhry a pokynů organizátora. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. U jiných než věcných výher budou výherci sděleny podmínky pro jejich čerpání pořadatelem/organizátorem soutěže, a to v návaznosti na spojení s výhercem a prokázání splnění podmínek účasti v soutěži.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži a přijetím aplikace projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a:

a) dává pořadateli a organizátorovi soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele a/nebo organizátora soutěže, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;

b) uděluje pořadateli (jakožto správci) v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, Facebook nick a ID, adresa, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších údajů uvedených v jeho profilu na sociální síti Facebook nebo údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu jeho účasti v soutěži a na dobu dalších 5 let; též souhlas s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce, příp. Facebook nick ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na Facebook stránce https://www.facebook.com/deniksport, nebo na stránce http://tymsnu.isport.blesk.cz. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (organizátorem soutěže). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematicky a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle §11a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na informace, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži;

c) uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže v souladu s § 12O občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím svého jména a příjmení, své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

8. Společná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních výsledků. Do soutěže nebudou zařazeni ti hráči, kteří nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky v pravidlech soutěže nebo kteří uvedou nepravdivé informace. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze strany soutěžícího.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci nebo výklad pravidel soutěže. O výklad pravidel soutěže nemůže být veden žádný spor, přičemž za jediný závazný výklad pravidel se považuje vždy výklad podaný pořadatelem soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit či úplně zastavit provozování soutěže, a to i bez předchozího upozornění, a to zejména z důvodu nutnosti údržby či aktualizace, možných výpadků na straně pořadatele či jeho dodavatelů nebo zásahu vyšší moci.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a osoby jim blízké podle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána.

Hráči nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže bez dalšího vyřazeni, případně jim nebude povolena registrace v soutěži. Pokud se ukáže, že se takovýto hráč i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, či porušení herních pravidel, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z hráčů či jiné osoby, která dopomohla danému hráči k získání výhry.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené hráčům v souvislosti s nesprávným či nevhodným užíváním (realizací) výher.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže na http://tymsnu.isport.blesk.cz. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici po celou dobu konání soutěže na: http://tymsnu.isport.blesk.cz.

V Praze dne 1.6.2016.

Témata: 
Vstoupit do diskuse
0
Články odjinud


Články odjinud