Český hokej proti drogám? Hra na schovávanou, hráči v tom jsou sami | iSport.cz
Pavel Bárta
15. června 2021 • 04:40

Český hokej proti drogám? Hra na schovávanou, hráči v tom jsou sami

Autor: Pavel Bárta
Vstoupit do diskuse
1
 • Smrt obránce Marka Trončinského znovu rozvířila téma sportovců, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách, hazardu či upadli do vážných finančních potíží. Těmto problémům i jejich zhoubným důsledkům se dalo předejít a zabránit, kdyby se s hráči patřičně pracovalo. V zámoří dávno mají svá pravidla a hokejistům v nesnázích nabízejí pomoc. Totéž ve Skandinávii. Česko? Tady se nic neděje. Nebo žalostně málo. Deník Sport požádal představitele hokejového svazu o vyjádření k tématům, která s problematikou souvisejí. Za svaz odpověděl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund. Ze srovnání se světem nevychází Český hokej dobře.

 • Osvěta a pomoc? Nula

  Český hokej: „Takové programy existují a svaz na řadě z nich spolupracuje. Podobně jako například v zámoří přitom vycházíme z toho, že v profesionálním hokeji by se měly problematice věnovat především kluby na úrovni APK LH a Česká asociace hokejistů. Právě CAIHP ostatně nabízí členům odborné poradenství a služby v oblasti finanční gramotnosti, ať už jde o právo, daně a účetnictví, pojištění, leasingy, investice, reality nebo vzdělání… Svaz se soustředí především na mládežnický hokej, jeho programy zahrnují – vedle mladých hokejistů – trenéry, lékaře a rodiče. Některé realizuje samostatně, další s partnery jako jsou Český olympijský výbor (ČOV), Česká unie sportu (ČUS) nebo Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR).“

  Komentář Sportu

  Hra na schovávanou, přehazování ožehavých témat z jedné instituce na druhou, ze svazu na kluby a naopak. Stačí si prověřit pár odkazů. Namátkou, webové stránky hráčské asociace uvádějí poradenskou firmu Sedpo coby vzdělávací spolek pro hráče. Odkaz na ni však nefunguje. Zástupce společnosti David Ohnutek, prezentovaný jako spolupracovník ČSLH, už dvě sezony trénuje v Dánsku. Firma dál funguje, ale zabývá se vzděláváním a jazykovou výukou hráčů, kteří projeví zájem. V zámoří fungují i programy, které se snaží hráče chránit před zhoubnými vlivy jako alkohol, drogy, hazard či finanční negramotnost. Část z nich hradí kluby. U nás nula. Stránky CAIHP nebyly dlouho aktualizovány, ovšem dá se přes ně prokliknout na prodejce motorek nebo sexshop. ČOV nabízí finanční příspěvky na rozvojové aktivity zvyšující uplatnitelnost sportovců na trhu práce. Vztahuje se jen na trestně bezúhonné medailisty z OH, MS, reprezentanty a vrcholové sportovce.

 • O mládež ať se starají školy

  Český hokej: „Nemáme informace, že by návykové látky a gamblerství byly významnou či dokonce převládající příčinou, proč mladí hráči končí se sportem. Rizika ale nepřehlížíme a problematice se dlouhodobě věnujeme. Prevence drogové závislosti je součástí studia trenérských licencí, ať už svazového nebo vysokoškolského, metodických materiálů a odborných seminářů. Etický kodex a další dokumenty svazu zavazují trenéry a kluby, aby vedli hráče k odpovědnosti za sebe samé a neprodleně řešili případné negativní jevy. Podílejí se na tom i regionální trenéři a profesionální trenéři žáků, jejichž práci přímo řídíme a financujeme. Další preventivní programy realizují školy, s nimiž kluby spolupracují v rámci statusu Akademií Českého hokeje. Pro rodiče hokejistů jsou určeny semináře sportovního psychologa, které organizujeme v regionech, stejně jako semináře, pořádané ve spolupráci s Českou trenérskou asociací ČOV…“

  Komentář Sportu

  Nemocem je nejlepší předcházet, léčit jejich příčiny než důsledky. Studenti trenérských licencí se na přednáškách dozvědí i o historii sokolského hnutí, taky něco o dopingu, ale o drogách, návykových látkách a jejich vlivu se podle zjištění Sportu nedoslechnou nic. Pro rodiče se v posledních třech letech pořádalo několik málo seminářů. Pokud jde o prevenci u mládeže, svaz odkazuje na školy a akademie. Komplexní a propracovaný systém sportovní psychologie a osvěty však neexistuje.

 • Hlinkův fond nestačí

  Český hokej: „Finanční podporu realizujeme zejména prostřednictvím Nadačního fondu Ivana Hlinky, který již rozdělil finanční prostředky ve výši přibližně pět milionů korun. Pokud je zájem, nadační podporu je možné využít i na léčebné programy v oblasti gamblerství nebo jiné závislosti. I v tomto případě ovšem platí, že první krok musí učinit sportovec sám, svaz ho může v jeho snažení prostřednictvím fondu podpořit.“

  Komentář Sportu

  Nadační fond Ivana Hlinky je velmi chvályhodná věc a je skvělé, že existuje. Ale nestačí. Pomáhá hlavně bývalým hráčům a činovníkům, pokud se oni nebo jejich rodiny ocitnou v tíživé situaci, potřebují prostředky na léčebné či další výlohy. Schválení podpory v podobě daru vychází z údajů o ročním příjmu a zdůvodnění žádosti. Spousta jich to sama neudělá. Pro lidi, kteří spadli do dluhů či závislosti vlastní slabostí či nevědomostí, nefunguje žádný podpůrný program ani fond, kde by našli pomoc a mohli přežít, pokud se ocitnou v nouzi.

 • Jinde povinnost, tady alibi

  Komentář Sportu

  V Česku nejsou profesionální hráči zaměstnanci klubů jako ve Švédsku a Finsku, kde mají povinnost se o takové lidi postarat. Často se přitom jedná o bývalé reprezentanty, proto by se svaz měl podílet na řešení problémů společně s kluby. V Česku hokejistu můžete klidně propustit, protože porušil hráčskou smlouvu, jak se to stalo pardubickému Janu Mandátovi, usvědčenému z užití kokainu. Nikdo se s ním nepáral.

  Český hokej: „Nemyslíme si, že by úprava právního postavení hráče v tomto směru něco změnila, protože zákoník práce ani jiná norma k tomu zaměstnavatele nezavazují. Jak již bylo řečeno, v případě aktivních profesionálů vidíme prostor především pro aktivity APK LH a CAIHP, s nimiž jsme připraveni – prostřednictvím výkonného výboru a hráčské komise ČH, v nichž mají obě asociace zastoupení – v rámci možností spolupracovat. V případě bývalých reprezentantů je platformou pro případnou podporu zejména Nadační fond Ivana Hlinky.“

 • Poraďte si sami

  Český hokej: „Pro kluby existují doporučení a pokyny, jak postupovat. Nejde jen o obecné závazky a doporučení, vyplývající z kodexů, metodických a dalších materiálů svazu. Všechny kluby a registrovaní hráči mají online přístup ke vzdělávacím materiálům ADV ČR, zahrnujícím i problematiku drog a určeným nejen pro sportovce, trenéry a lékaře, ale i pro rodiče mladých sportovců. Spolu s ČOV zase nabízíme hokejistům program Duální kariéra, jehož součástí je personální diagnostika, ekonomické a vzdělávací poradenství nebo poradenství při budoucím uplatnění na trhu práce… Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s IIHF a WADA.“

  Komentář Sportu

  Pokud se jinde hráč zamotá do potíží, snaží se mu nejprve pomoci. Běží speciální programy, kde se můžou hráči se svými démony anonymně vypořádat. Pracují pro ně i jedinci, kteří se ze závislosti vyléčili. V Česku si musí poradit sami. Jan Mandát dostal dvouletý trest, další šance mu už dána nebyla, nikdo mu neporadil. Instituce jako ADV ČR se zabývá poradenstvím ohledně dopingu, doplňky stravy, které mohou být nebezpečné, a důsledky jejich zneužívání. Takže opět, kde nic, tu nic.

Vstoupit do diskuse
1


Články odjinud


Články odjinud