Sjezd Strany zelených | ONLINE | 24.11.2012 09:00 | Společenské události 2013 | ŽIVĚ | iSport.cz

Společenské události - Sjezd Strany zelených -  ONLINE PŘENOS -  24. listopadu 2012   09:00

Ukončeno

Sjezd Strany zelených

Přenos se aktualizuje automaticky

11:37
Před koncem vyčerpání nejrůznějších podnětů a připomínek a tedy koncem programu se sjezd stal neusnášení schopným a tudíž byl oficiálně ukončen. Děkujeme za pozornost, tiskové zprávy očekávejte na našem webu.
11:10
Milan Mátl byl zvolen ombudsmanem Strany zelených. Probíhá bod různé.
10:47
Můžete se podívat i na zápisy z volby předsednictva systémem jednoho přenosného hlasu: stručný, podrobný. Později bude na webu i kompletní software, který hlasy počítal.
10:45
Zazněla zdravice Reinharda Butikofera, spolupředsedy Evropských zelených.
10:15
Probíhá volba ombudsmana.
10:00
Po projevu Milana Mátla následuje rozprava.
9:45
Začíná bod volba Ombudsmana, kandidátem je Milan Mátl.
9:28
2. místopředsedou Strany zelených se stal Martin Bursík.
9:27
3. místopředsedou byl zvolen Matěj Stropnický
9:26
Zvolenými členy předsednictva jsou Dana Kuchtová, Tomáš Průša, Eva Tylová
9:18
Je zahájen jednací den. Předseda volební komise se ujímá slova, aby vyhlásil výsledky. Sál je stále poloprázdný nebo poloplný, záleží na úhlu pohledu.
9:00
Vítáme vás u dalšího jednacího dne. Dnes je na programu především volba ombudsmana. Jak to u zelených bývá, delegátky a delegáti se právě pomalu trousí do sálu. Drobné zpoždění je zatím zcela v normálu.
0:10
Jednání dnešního je dnes ukončeno. Výsledky budou oznámeny ráno v 9:00.
23:03
Byla vyhlášena přestávka do 0:00, ohlášená doba přestávky se může měnit.
23:00
Dle zprávy volební komise bude vyhlášení výsledků nejdříve za hodinu a půl.
22:58
Sjezd Strany zelených stanovuje počet náhradníků členů Předsednictva SZ v počtu 0.
22:20
Kandidáti a kandidátky vyplýtvali čas určený k odpovědím na otázky delegátů a delegátek. Předseda Volební komise právě vysvětluje systém volby, který se použije poprvé - metoda jednoho přenosného hlasu.
21:40
Rozprava je ukončena. Kandidátům byl poskytnut prostor dvou minut na zodpovězení položených otázek.
20:30
Začíná rozprava.
20:22
Poslední z kandidující je právě hovořící Tomáš Průša z Prahy 8.
20:10
Sledujeme vystoupení Ondřeje Mirovského, vedoucího odborné sekce Energetika.
20:01
Další kandidátkou je Irena Moudrá Wünschová z Ústí nad Labem.
19:54
Vystupuje Miroslav Timura z Prahy 21.
19:46
K mikrofonu se již řítí Jiří Čáslavka, vedoucí Hospodářské odborné sekce z Prahy 10.
19:45
Další kandidátkou je Eva Tylová, místostarostka Prahy 12.
19:40
Všichni kandidáti do předsednictva přijali kandidaturu na 2. místopředsedu/místopředsedkyni. Mezi kandidáty patří i právě hovořící vedoucí Zdravotnické odborné sekce Antonín Nechvátal z Prahy 6.
18:35
Vyhlášena přestávka na večeři do 19:30
18:17
Hovoří Guiseppe Maiello, kandidát na člena předsednictva z Klánovic.
18:13
Dalším v pořadí kandidátů, tentokrát na 2. místopředsedu je Josef Jadrný, který bude v brzké době zvolen náměstkem hejtmana pro životní prostředí a zemědělství v Libereckém kraji.
18:11
Hovoří Martin Bursík kandidující na člena předsednictva.
18:02
Dalším kandidátem na 2. místopředsedu je Matěj Stropnický, místostarosta z Prahy 3.
17:51
Hovoří Martin Marek z Plzně jako kandidát na 2. místopředsedu Strany zelených.
17:43
Vystupuje Dana Kuchtová z Českého Krumlova jako kandidátka na členku předsednictva.
17:36
Další v pořadí s projevem je kandidátka na členku předsednictva Ivana Cabrnochová, místostarostka z Prahy 10.
17:33
Pavla Brady se stává 1. místopředsedkyní Strany zelených.
17:30
Vyhlášení výsledků 1. místopředsedkyně Strany zelených. 6 prázdných hlasovacích lístků, Eva Tylová 53 hlasů a Pavla Brady 138 hlasů.
17:24
Druhým kandidátem na řadového člena předsednictva je Michal Berg ze Vsetína.
17:18
Slova se ujímá Jiří Čejka jako kandidát na člena předsednictva z Mladé Boleslavi.
16:55
Na pozice zbylých dvou místopředsedů/místopředsedkyň a tří členů/členek předsednictva kandiduje 17 lidí. Z toho plyne 17 projevů po 10-ti minutách a následná rozprava.
16:51
Předseda volební komise Václav Novák vysvětluje průběh voleb na 1. místopředsedkyni Strany zelených. Kandidátkami jsou Eva Tylová a Pavla Brady.
16:36
Pavla Brady odpovídá na dotazy z rozpravy.
16:26
Eva Tylová odpovídá na dotazy z rozpravy.
16:26
Martin Bursík: Ondřeji, srdečně gratuluju, věřím že to bude silný mandát a jak jsem řekl, příšel jsem straně pomoci, ne ji rozdělovat. Chci pomoci, budu kandidovat do předsednictva a podpořím společnou politiku Strany zelených.
16:25
Ondřej Liška: Přeju si, aby Martin Bursík dál pracoval pro Stranu zelených v předsednictvu. Náš zápas byl v mnoha ohledech kultivovanější než kdykoli předtím a věřím, že je to snad důůkaz že se v politické kultuře posunujeme dále a můžeme být věrohodnější i navenek. Děkuji.
16:20
Ondřej Liška obhajuje mandát a stává se znovu předsedou. První gratulace je od poraženého kandidáta Martina Bursíka.
16:20
Eva Kodymová 6 hlasů,
Jiří Koreš 7 hlasů,
Martin Bursík 70 hlasů,
Ondřej Liška 106 hlasů
16:20
Předseda volební komise vchází do sálu vyhlásit výsledky volby předsedy/předsedkyně.
15:58
Pavla Brady: Zvládla jsem poslat Stanjuru v Opavě do opozice. Chci se zaměřit na sociální bydlení, umím to z Opavy.
16:05
Začala rozprava
16:00
Vzhledem k časovému skluzu, navrhuje pracovní předsednictvo, aby jednání skončilo po vyčerpání bodu volba předsednictva a jeho náhradníků.
15:45
Eva Tylová: Chalupa rozbíjí životní prostředí s úsměvem na rtech, nedejme se! Budu bojovat i proti korupci.
15:50
Pavla Brady zahajuje svůj projev na 1. místopředsedkyni Strany zelených.
15:37
Eva Tylová zahajuje svůj projev na 1. místopředsedkyni Strany zelených.
15:35
O první místopředsedkyni se uchází Eva Tylová a Pavla Brady, které vystoupí v uvedeném pořadí.
15:10
Předseda volební komise Václav Novák vysvětluje průběh voleb na předsedu/předsedkyni a delegáti se odebírají pro hlasovací lístky.
15:05
Nyní odpovídá Martin Bursík, hlavní myšlenky:

- Měli bychom mít vizi moderní české společnosti za dvacet, třicet let. Prohráváme závod s časem v globálním oteplování.

- Pojďme se podívat dopředu a položit otázku, co můžeme SZ nabídnout. Moje motivace není osobní, mám toho hodně za sebou. Moje motivace je jediná, nečekat další čtyři roky, až se dostaneme nahoru, mezitím může dojít k nevratné devastaci životního prostředí i hodnot. Kupte si životopis Obamy, a uvidíte kolikrát prohrál, aby se pak stal šéfem nejsilnější země světa. Prohry jsou viditelné, ale k politice patří.

- V parlamentu bych nyní daleko ochotněji šel do opozice. A za radar se omlouvám, bylo to na nás silné téma, které jsme nedokázali zvládnout. Mám připravené usnesení o spolupráci s KSČM. Nebudeme se podílet na vládě ani neumožníme přímo nebo nepřímo vládu KSČM.

- Rád bych položil Matějovi Stropnickému, který mě vyzval k odchodu, řečnickou otázku. Kdo rozděluje stranu? Německá strana zelených se z vnitřních bratrovražedných bojů bitev a frakcí dostala tehdy, kdy pochopili, kdy společný zájem je větší než utilitární zájem té které frakce.

- Pokud budu předsedou, chci aby byl Ondřej Liška zvolen do předsednictva strany.

14:40
Rozprava byla ukončena. Kandidáti a kandidátka na předsedu/předsedkyni budou odpovídat na položené otázky z rozpravy.
14:53
Kandidáti nyní odpovídají na otázky, které padly v diskusi. Tři hlavní myšlenky Ondřeje Lišky:

- Hledáme do předsednictva lidi, kteří maji kompetence s ambicemi, nikoli ambice bez kompetencí. Takoví kandidují, ale jsem ochoten spolupracovat se všemi.

- KDU a ČSSD programově mohou být partnery k diskuzi, ale zatím nejsou.

- Nepoužívám pojem středová strana, amalgám mezi dvěma bloky. Jsme členem mezinárodního hnutí, které je třetím vrcholem trojůhleníku. Jeden z vrcholů je liberální společnost, maximum svobody jednotlivce, druhou konflikt o lidskou důstojnost - tam je naše ukotvení liberálně levicové, důstojnost člověka pro nás bude vždy nad čísla v rozpočtu. A třetí konflikt o životní prostředí, o kulturu a hodnoty, které jsou nezpeněžitelné, což je hluboce konzervativní hodnota, chcete-li pravicová. To je naše pojetí politiky, tam je naše místo.

13:55
Končí obědová pauza. Stále probíhá debata ke kandidátům a kandidátce na předsedu/předsedkyni Strany zelených.
11:35
Po řeči Evy Kodymové je zahájena rozprava.
11:20
Hovoří Jiří Koreš. Poté co přiznal, že kandidaturu nebere vážně a jen chtěl prostor pro delší projev, se značná část delegátů odebrala do kuloárů.
11:18
Dále Martin Bursík:

- Proč si necháme ukrást úspěch Zelené úsporám ? (potlesk)

-V Česku se vede frontální útok na obnovitelné zdroje a kde je Strana zelených?

-Prosadili jsme regulaci dopravy ve smogových situacích.

-Není náš slyšet, potřebujem pojmenovávat aktuální problémy životního prostředí.

-Musíme být vidět, aby bylo vidět, že chráníme životní prostředí

-Další témata, sociální ohleduplnost, lidskoprávní témata, jsou podmínkou nezbytnou naší politiky, nikoli však dostačující. To co veřejnost očekává od SZ je tvrdý střet s vládou, kdy likviduje celý systém ochrany životního prostředí, směrem ke zlikvidování ministerstva životního prostředí jako takového.

-Korupce - jak je možné, že všichni souhlasí s jádrem? Všichni v tom kartelu jedou a všichni za to berou peníze!

-Zelení v Německu dokáží oslovit voliče vpravo i vlevo. Musíme být uprostřed a být schopni oslovit voliče VV a TOP09. Když se posuneme doleva, neoslovíme tyto voliče a budeme držet tyto 3 procenta. Střed je nejméně ideologický a umožňuje dělat věcnou politiku a držet více proudů ve straně a názorovou pluralitu.

(Martin Bursík byl nucen ukončit svůj projev, vypršel mu časový limit)

11:15
Hlavní myšlenky projevu Martina Bursíka:

- Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ale znamená to, že společnost je jinde i já jsem jiný člověk. Proběhal sebereflexe.

- Už bych nevstoupil do Toplánkovy vlády s většinou jednoho přeběhlíka. Ale nebudu plivat na výsledky práce, které jsme tam dosáhli.

- Přes dílčí úspěchy potřebujeme nejméně dvojnásobný počet voličů. Nemůžeme se schovávat za jiné názvy, budeme kandidovat jako Strana zelených.

- Měří se úspěch SZ počtem vydaných tiskových stran? Pro veřejnost to není důležité.

- Základem úspěchu je obhajoba toho, co jsme již dokázali, v Topolánkově vládě. Máme tam celou řadu úspěchů, které musíme obhajovat.

11:14
Ondřej Liška dále:

- Vyřadujme jasná pravidla pro politky a politcké strany, větší podíl občanů na rozhodování, konec zneužívání státu.

- Země stále nezkvétá, Václav Havel by to řekl i dnes.

- Nestačí vyměnit politiky, ale změnit pravidla. Naši senátoři taková řešení mohou navrhovat.

- Systém který navrhuje Karel Janeček, považuji nejen za pochybný, ale za zcela zásadně nebezpečný.

- Chci Zelené jako alternativu kartelovému pojetí politiky, a jsem na tom ochoten spolupracovat se všemi, kteří to vidí stejně.

11:10
Hlavní myšlenky z projevu Ondřeje Lišky:

- Musíme lidem vysvětlovat, co pozitivního přinese naše politka pro lidskou existenci, materiální zabezpečení, osobní život.

- Ukázalo se, že ve volbách 2010 nebyly ztracené hlasy pro zelené, ale pro Věci veřejné a TOP09.

- Musím oslovit i voliče pirátské generace, kterým musíme vysvětlovat, že proud který pohání jejich počítače, nesmí být vykoupen zničenou kajinou.

- Chci stínovou vládu v podobě zelené platformy výrazných osobností.

- Musíme transformovat ekonomiku, což povede k transformaci společnosti. Vytvářet nová pracovní místa, chrátit zdraví a lidskou důstojnost.

- Musíme ukázat, že ze zelnými ideemi umíme dostat ekonomiku do černých čísel, pomocí řešení, která respektují ekologické limity planety, a jsou sociálně odpovědné.

- Drobné korekce systému nestačí, je třeba uchopit téma jako změnu politického systému.

10:59
Martin Bursík zahajuje svůj projev na předsedu Strany zelených.
10:51
10:47
O volbě nového vedení Strany zelených píše Český rozhlas.
10:45
Profiky kandidátů, kteří je odevzdali před konámím sjezdu, najdete na této stránce. Kandidáti na předsedu Ondřej Liška a Martin Bursík je tam mají, na samotném sjezdu se přihlásili Eva Kodymová a Jiří Koreš.
10:46
Ondřej Liška: Požaduje-li člověk změnu, musí se touto změnou stát především on sám.
10:45
Ondřej Liška zahajuje svůj projev na předsedu Strany zelených.
10:43
Ondřej Liška vystoupí jako první, Martin Bursík jako druhý, Jiří Koreš jako třetí a Eva Kodymová jako poslední - vylosované pořadí.
10:40
Přicházíme k bodu volba předsedy/předsedkyně, registrováno je 183 delegátů. Kandidují Martin Bursík, Jiří Koreš, Eva Kodymová a Ondřej Liška.
10:35
Wagnerová: Dík Ondřejovi za pomoc v kampani a senátním vyjednávání. Jste mladí, ale myslete na seniory.
10:20
Korytář: Podporuji Stropnického (pracovitost a odvaha), Josefa Jadrného (konsensus) a Lišku (obstál v nelehké době)
10:25
Před vystoupením Elišky Wagnerové ji celý sál vítá potleskem ve stoje.
10:05
Druhým je lídr Změny pro Liberecký kraj Jan Korytář.
9:54
Přemysl Rabas a Jan Korytář - dva úspěšní lídři krajských koaličních kandidátek Strany zelených mají slovo. Jako první vystupuje Přemysl Rabas, lídr hnutí PRO! KRAJ
9:50
Milan Horáček jako další řečník přináší sjezdu i zdravice od Cema Ozdemira, Reinharda Bütikofera a Daniela Cohn Bendita.
9:43
Vystupuje ředitelka Heinrich Böll shiftung Praha Eva Van de Rakt.
9:41
Dalším hostem je Jiří Malík z Koalice STOP HF.
9:40
Z. Plecháčková přednesla zdravici Táni Fisherové.
9:37
V. Kotecký (Hnutí Duha): Otevřenost směrem k občanské společnosti a neziskovému sektoru byla vždy doménou Strany zelených, pokračujte v tom!
9:35
Vytupuje Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha.
9:30
Tomáš Průša čte dopis profesora Martina Potůčka koaličního kandidáta v senátním obvodu 23, který neuspěl o pouhých 98 hlasů.
9:27
David Ondračka: 1) reagujte na antikorupční populismus Babišů a Janečků; 2) mixujte ekologii se sociálními tématy; 3) zaujměte mladé 4) nebuďte nevládní organizací, buďte politická strana.
9:21
Dalším hostem sjezdu je David Ondračka z Transparency International.
9:17
Martin Sedlák, David Ondráčka, Vojtěch Kotecký, Eva van de Rakt či Eliška Wagnerová. Zdravice posílají Martin Potůček a Táňa Fischerová.
9:14
Prvním hostem je Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.
9:10
Ondřej Liška zahajuje druhý den sjezdu představením hostů.
Pěkný den z České Třebové, druhým dnem zde pokračuje volební sjezd Strany zelených. Začátek dnešního programu je naplánován na 9:00 a delegáti by dnes měli rozhodnout o pozici předsedy (dopoledne), a místopředsedů a dalších členů předsednictva (odpoledne). Dnešní dění vám budeme zprostředkovávat v tomto podrobném online přenosu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:00.
Články odjinud