PRAVIDLA soutěže o míče Ligy mistrů a balíčky kosmetiky Adidas | iSport.cz
4. června 2016 • 23:46

PRAVIDLA soutěže o míče Ligy mistrů a balíčky kosmetiky Adidas

Autor:
TOP VIDEA
Liberec - Dukla: Kozák krásným lobem zvýšil na 2:0! Liberec - Dukla: Kozák krásným lobem zvýšil na 2:0!
Slavný hlas oktagonu Buffer: UFC je raketa, která míří vzhůru Slavný hlas oktagonu Buffer: UFC je raketa, která míří vzhůru
VŠECHNA VIDEA ZDE

Zde najdete pravidla k soutěži v novém čísle časopisu Sport GÓÓÓL o míče Ligy mistrů a balíčky kosmetiky Adidas.PRAVIDLA SOUTĚŽE O MÍČE LIGY MISTRŮ A BALÍČKY KOSMETIKY ADIDAS

(„PRAVIDLA“)

Soutěž o 15 míčů finále ligy mistrů a 15 balíčků produktů Adidas UEFA (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 6. 6. do 6. 7. 10. 2015 na facebookovém profilu GÓÓÓL. Soutěží se s fotografiemi, jenž budou zachycovat atmosféru soutěžících na téma: Život je GÓÓÓL! Soutěž byla vyhlášena v časopise GÓÓÓL č. 6 vychází dne 6. 6. 2016, a to v souladu s pravidly soutěže.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma „Život je GÓÓÓL“.

Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 16-ti let, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost (není podmínkou, aby byla česká). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.
Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit neomezené množství fotografií, přičemž každá fotografie musí být jiná.

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že
a) je autorem přihlášené fotografie nebo má vypořádaná práva s autorem k přihlášené fotografii, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii
b) tato fotografie je původní
c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
e) fotografie budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 6. 7., poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele (včetně sociálních sítí). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.
Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových (včetně sociálních sítí) a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže
b) obsahují erotické prvky či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií
Soutěž se skládá ze 2 částí – přihlašovací a hlasování veřejnost.
Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu.
Soutěžící se stává účastníkem soutěže po doručení emailu obsahující soutěžní fotografii dle těchto pravidel na email: marketing@cncenter.cz. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Zasláním fotografie do soutěže akceptuje účastník tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Harmonogram soutěže
Přihlašování: od 6. 6. 2016 do 3.7. 2016
Hlasování veřejnosti: od 7. 6. 2016 do 6. 7. 2016 24:00 hod.
Vyhlášení: 8. 7. 2016

Způsob hlasování
O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním čtenáři facebookového profilu GÓÓÓL! dle svých osobních preferencí na těchto stránkách – kde budou veškeré soutěžní fotografie umístěny ve zvláštním soutěžním albu, a to v období určeném pro hlasování dle harmonogramu soutěže.
Patnáct fotografií s nejvyšším počtem „like“ obdrží níže uvedené ceny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum a čas zaslání fotografie do soutěže.

Ceny
15x míč adidas finále Ligy mistrů + 15 balíček kosmetiky adidas UEFA Champions League Star Edition.
Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Výherci soutěže budou informováni e-mailem marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.isport.cz a na facebookovém profilu GÓÓÓL! 8.7. 2016.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 12.7. 2016. Výhry budou předány v sídle Provozovatele. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Nebo budou výhry rozeslány výhercům nejpozději do 29. 7. .2016, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacím emailu obsahujícím výherní fotografii zaslanou do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výherce výhru nevyzvedne a ta tak bude vrácena do sídla Provozovatele, zaniká nárok na získání této výhry. „

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.

Témata:  sport, goool, soutěž, fotbal
 

FORTUNA liga – první fotbalová liga 2018/2019

Nový hrací model Program a rozpis zápasů Tabulka Aktuální kolo Tabulka střelců VIDEO: momenty a sestřihy Fantasy liga Kluby

Nejvyšší česká fotbalová soutěž FORTUNA:LIGA v sezoně 2018/2019 prožívá revoluci.
Po základní části s 30 zápasy se týmy rozdělí do tří skupin a odehrají nadstavbu.

Profily klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Baník Ostrava

MS v hokeji 2019 (Slovensko): Program * Rozpis * Vstupenky * Tabulky

MS v biatlonu 2019 (Östersund): Program * Závody * Info a vstupenky

Články odjinud


Články odjinud