+
Nenechte si ujít nejnovější
zprávy ze světa sportu.
Sledujte nás na Facebooku
a dozvíte se vše jako první.
14. července 2017 • 16:00

Myslivost je nejen lov, ale i ochrana přírody a sport

Autor:
TOP VIDEA
Sportovci o Novotné: Strašná zpráva, odešla velká osobnost Sportovci o Novotné: Strašná zpráva, odešla velká osobnost
Top góly 14. kola: zazářili bratři Škodové, nechybí otočka Kalabišky Top góly 14. kola: zazářili bratři Škodové, nechybí otočka Kalabišky
VŠECHNA VIDEA ZDE

Červen je měsícem myslivosti. Právě v tomto období je totiž příroda už probuzená, na svět přicházejí mláďata a v plném proudu je i lovecká sezona srnců. V těchto dnech myslivci také prezentují své trofeje a výsledky celoroční práce na výstavách. Co je vlastně hlavním posláním myslivců, a jak se k nim přidat? Nejen o tom jsme hovořili s JUDr. Lubomírem Štíchou, referentem odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.Co je podle vás  podstatou  myslivecké činnosti?

Myslivost je odvětví zemědělské a lesní činnosti. Dá se říct, že je to nejstarší odvětví v rámci ochrany přírody, protože myslivci byli vlastně první ochranáři. To nám dokládají i první zákony, kde je stanovená jak doba lovu, tak i ochrana zvěře. Myslivost patří spolu s rybařením k nejčastějším koníčkům, úzce spjatým s přírodou a se životním prostředím. O tom svědčí i fakt, že odhadem vlastní lovecký lístek 92 tisíc osob. Bohužel, pohled na myslivost bývá jednostranný, pouze z hlediska lovu. Což v žádném případě neobsahuje pravý význam myslivosti. Myslivost je o vztahu člověka k přírodě, hlavně ke zvěři. V první řadě je to ochrana zvěře a cílevědomý chov. Myslivostí se rozumí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Myslivci hospodaří na pozemcích vlastníků a právem myslivosti rozumíme souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře právě honební pozemky vlastníků těchto pozemků. Zvěř je podle zákona o myslivosti obnovitelným přírodním bohatstvím představovaným populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v zákoně o myslivosti jako zvěř. Nepatří uživatelům honitby, ale jde o věc ničí. To znamená, že se myslivci starají a zodpovídají za něco, co jim vlastně vůbec nepatří. 

Foto 

Co z toho vyplývá pro návštěvníky našich  lesů a přírody vůbec?

Z toho vyplývá, že lidé, kteří navštěvují přírodu, by se podle toho měli i chovat. Musíme si uvědomit, že my narušujeme teritorium zvěře, hlavně v okolí velkých měst, kde pokračuje zástavba, změnila se radikálně i zemědělská výroba a lesní hospodářství, takže teritorium zvěře se neustále zmenšuje.  Když vycházíme do přírody, za rekreací nebo za sportovní činností, tak se zde samozřejmě můžeme setkat i se zvěří. Proto bychom se měli chovat tiše a ukázněně, pohybovat se po vyznačených cestách, abychom zvěř nevyplašili, dodržovat dané předpisy. V červnu, který je měsícem myslivosti, je ohleduplnost obzvlášť na místě. Už jen z toho pohledu, že příroda se po zimě úplně probudila, a hlavně je to období mláďat, období srnčat. I čtyřnozí mazlíčci by měli být na vodítku, protože i srnče, když je uštvané, může dostat zápal plic a záhy hyne. Populace srnčí zvěře je dnes bohužel svým způsobem likvidována. K negativním faktorům patří činnost zemědělských strojů, rozvoj technologií, chemické postřiky…zaznamenali jsme ale i podstatný úbytek drobné zvěře. Myslivci proto dnes mají hlavní cíl, a to je zachovávat přírodní bohatství, aby se i budoucí generace mohla seznámit se vším tím zastoupením zvěře, které na našem území žije. Dá se totiž říct, že řada druhů se dostává na ohrožený stav.  Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese je fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) povinna podat podle § 20 odst. 5 zákona o lesích oznámení o konání této akce nejméně 30 dnů před jejím konáním příslušnému orgánu státní správy lesů a v tomto oznámení uvést místo a termín konání akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

Foto 

Pokud se chce člověk stát myslivcem, co musí udělat?

Kdo má zájem stát se myslivcem, tak musí v první řadě složit myslivecké zkoušky. To znamená zkoušky o první lovecký lístek. Tomu předchází jednoroční kurz, který obnáší praktické zkušenosti, kdy uchazeč navštěvuje různé honitby a pod vedením zkušených lektorů a myslivců získává praktické poznatky z přírody.  Naučí se samozřejmě jak a kdy přikrmovat zvěř, naučí se stavět myslivecká zařízení, stopařství, kynologii a v neposlední řadě v přednáškách teoretických získá další potřebné znalosti k úspěšnému složení myslivecké zkoušky.  Zvláště se dbá na to, aby takový adept zvládl zákon o myslivosti a předpisy s ním související, např. veterinární zákon, zákon o zbraních a střelivu atd. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží adept osvědčení a na základě toho mu pak orgán státní správy myslivosti vystaví první lovecký lístek.  Každý myslivec musí být pojištěn na následky, které by svou činností způsobil nebo na následky úrazu, který se mu při té činnosti může stát. Uchazeč o lovecký lístek musí být také bezúhonný, což prokazuje výpisem z rejstříku trestů.

Foto 

A jak je to s opatřením zbraně?

První lovecký lístek je první krůček k tomu stát se myslivcem. Opatřit si zbraň, to je druhá část, a to znamená, že uchazeč musí udělat zkoušky na zbrojní průkaz, které jsou dnes velmi přísné. To znamená, že vlastník lovecké zbraně musí projít řádným školením a získat zbrojní průkaz, takže je poučen a oprávněn nosit a držet zbraň, kterou může použít i k lovu, který je součástí myslivecké činnosti. Určitá zvěř, dnes hlavně spárkatá, se musí určitým způsobem regulovat, protože ztratila přirozené nepřátele. Takže přichází člověk, který určité stavy reguluje tak, aby byly v únosné míře a nezpůsobily neúměrné škody na lesních a zemědělských plodinách. Lovecký lístek může být vydán osobě starší 16 let, která splnila další zákonem stanovené povinnosti a zbrojní průkaz pro lovecké zbraně od 18 let. Přihlásit se může uchazeč o první lovecký lístek kdekoliv, zkoušky pořádají okresní myslivecké spolky nebo organizace pověřené ministerstvem zemědělství. 

Kde nejčastěji myslivci prezentují výsledky své práce?

Myslivci samozřejmě chtějí svoji činnost i prezentovat. To se děje hlavně v červnu a na specializovaných výstavách mysliveckých trofejí, kde ukazují výsledky myslivecké práce za minulý rok. Výstavy jsou spojeny i s doprovodným programem, tak aby byly zajímavé i pro lidi, kteří se myslivosti nevěnují. Zvláště pak pro děti tam jsou ukázky různých kynologických akcí, sokolnických akcí, sportovní akce, střelba ze vzduchovky, poznávání lesních zvířat, ptáků, květin. Tam se myslivci snaží zaujmout mládež tak, aby měli v té své činnosti nástupce.

Má myslivost nějaké pojítko se sportem?

Sportovní je hlavně střelba. Je to lovecká broková střelba, která má mnoho disciplín, třeba lovecké kolo, automatický trap, univerzální trap, lovecký trap, lovecký skeet a další. Střílí se na asfaltové terče. Řada disciplín je uzpůsobena vlastně tak, aby se zúčastnila velká většina myslivců. Pak je sportovní střelba buď z brokových nebo z kulových zbraní nebo z malorážek. Jak je známo, i někteří naši významní sportovci jsou myslivci, no a k některým sportům ta střelba patří a máme v ní i výborné výsledky. Obecně je myslivost hodně o sportu, protože myslivec je vlastně při své práci neustále v pohybu, a to za každého počasí.
Klasická verze
Mobilní verze