Strahov a Fevoluce se přou o paragrafy: Kdo bude volit předsedu? | iSport.cz
Ondřej Škvor
22. dubna 2021 • 17:30

Strahov a Fevoluce se přou o paragrafy: Kdo bude volit předsedu?

Vstoupit do diskuse
4
TOP VIDEA
TOP góly 31. kola: Kubistův angličan, Zorvanův lob nebo Necidova patička
SESTŘIH: Sparta - Baník 3:1. Rozhodla komická hrubka, Dočkal byl u všech gólů
VŠECHNA VIDEA ZDE

V nejednom okrese i v plzeňském fotbalovém kraji se přihodilo, že zvolený předseda se nemůže opřít o většinu ve výkonném výboru. Že je z jiné názorové party. To kromě jiného znamená i klíčový rozdíl v tom, kterému kandidátovi na předsedu celé fotbalové asociace hodí daný okres či kraj svůj hlas.Třeba na valné hromadě Plzeňského kraje to ve středu dopadlo takto: předsedou se stal Martin Drobný, jenže výkonný výbor ovládli jeho názoroví odpůrci v dominantním poměru 8:0. A teď je tu velice zásadní otázka. Kdo má zastupovat plzeňský fotbal na velké valné hromadě? Předseda, protože to je přece předseda, nebo ten, koho si zvolí výkonný výbor?

Stanovy FAČR v článku 20 Účastníci valné hromady v bodě 3 písmene b) říkají:

„Delegáty Valné hromady jsou v případech delegátů vysílaných krajskými fotbalovými svazy a okresními fotbalovými svazy předsedové, popř. pověření členové výkonných výborů těchto svazů.“

Laicky si to můžeme přebrat na dva způsoby. Delegáty velké valné hromady jsou:

1. Předsedové, a když ti nemůžou, někdo z výkonného výboru.

2. Osoby, na kterých se ve výkonném výboru okresu či kraje dohodnou.

Zajímavé je, že na oba způsoby na to koukají i právníci.

Jan Pauly, generální sekretář FAČR a právník, jednoznačně stojí za prvním výkladem. Předseda okresu či kraje, výjimečně někdo jiný.

Jan Eisenreich, právní zástupce Fevoluce, stejně jednoznačně prosazuje výklad druhý. Ten, koho výkonný výbor okresu či kraje pověří.

Čím argumentují?

„Účast předsedy výkonného výboru krajského i okresního fotbalového svazu jakožto delegáta valné hromady je třeba chápat jako jeho právo, jež ostatně odpovídá jeho postavení, které mu nelze uzmout rozhodnutím výkonného výboru OFS nebo KFS,“ tvrdí Pauly.

Opačný výklad je podle něj nesprávný. „Kdyby takový stav měl platit, muselo by uvedené ustanovení stanov znít např. ‚…v případech delegátů vysílaných KFS a OFS ti členové výkonných výborů těchto svazů, které tyto výkonné výbory pověří‘.“

Věta „popř. pověření členové výkonných výborů“ je podle Paulyho ve stanovách pouze pro výjimečné případy. „Tento dodatek je nepochybně nutný. Například pro případ dvojí funkce jedné osoby nebo z důvodu zdravotní indispozice. Pokud tu však žádná překážka účasti předsedy výkonného výboru svazu neexistuje, je to tento předseda, kdo příslušný svaz na valné hromadě reprezentuje a kdo je tak ve smyslu stanov jejím delegátem,“ vysvětluje.

Dvojí funkce nastává nyní v osobě Radka Zimy, který byl zvolen předsedou okresu v Třebíči a zároveň předsedou kraje na Vysočině. Volit však může jenom jednou, proto v rámci okresu jeho místo zastoupí vybraný člen výkonného výboru.

Podle Jana Eisenreicha z Fevoluce z textu stanov vyplývá: „Delegátem může být jak předseda, tak jakýkoliv jiný člen výkonného výboru, kterého účastí na valné hromadě FAČR okresní či krajský fotbalový svaz pověří. Stanovy FAČR k tomuto dávají okresním a krajským svazům jasný mandát.“

Vychází při tom také ze stanov jednotlivých okresů a svazů. „Vzhledem k tomu, že pověření k účasti na valné hromadě FAČR není stanovami svěřeno valné hromadě okresů či krajů, rozhoduje o tomto zmocnění výkonný výbor daného svazu. Ten tedy vybere ze svých členů osobu, kterou pověří účastí na velké valné hromadě.“

Takže ještě jednou. Podle Strahova mají okres či kraj zastupovat předsedové, výjimka jen v případě nutnosti. Podle Fevoluce kdokoli, koho si okresní či krajský výkonný výbor vybere.

Oba právníci přitom připojují i dovětek.

„Rozhodnutí, že výkonný výbor předsedovi uzme jeho právo účasti na valné hromadě v pozici delegáta, by bylo tak či onak v rozporu se stanovami,“ tvrdí Jan Pauly.

„Dovoluji si zdůraznit, že jakýkoliv jiný výklad, například že valné hromady FAČR se může účastnit pouze předseda svazu, je znásilněním stanov, nepřípustně zasahuje do členských práv jednotlivých svazů a je v naprostém rozporu se zásadou spolkové autonomie. Tento výklad nemá oporu ve stanovách, ani v zákoně a vedl by k naprosté netransparentnosti valné hromady fotbalové asociace, což si v současné situaci FAČR nemůže dovolit,“ říká Jan Eisenreich.

Je tedy možné, že ještě před bitvou o to, kdo se stane předsedou FAČR, proběhne bitva o to, kdo jej bude volit. Ve chvíli, kdy o příštím veliteli českého fotbalu bude rozhodovat každý hlas, to může být bitva zásadní.

Vstoupit do diskuse
4
Články odjinud


Články odjinud