1. července 2016 • 15:17

Svazový činovník reaguje na Ličku: I Belgii trvalo 10 let, než zúročila změny

Autor:
TOP VIDEA
Život je sranda. Hokejové hvězdy se dojemně loučily s Josefem Augustou Život je sranda. Hokejové hvězdy se dojemně loučily s Josefem Augustou
Jarolímův hattrick je stále rekordní. Dal ho za Bohemians ve 38 letech Jarolímův hattrick je stále rekordní. Dal ho za Bohemians ve 38 letech
VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak má fotbal vybrat nového reprezentačního kouče? Na rozhovor s šéfem Unie českých fotbalových trenérů Vernerem Ličkou pro deník Sport, v němž kritizoval chybějící vizi v českém fotbale, zareagoval Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku Fotbalové asociace ČR.Lička se domnívá, že jednotná vize v českém fotbale momentálně chybí. „Žádnou nemáme. Na rozdíl od vyspělých fotbalových zemí. A taky takových, jako jsou Rakousko, Norsko a dnes už i Island,“ uvedl bývalý reprezentant. „Nejdřív musí stát základy a pak až je možné stavět stěny, případně střechu. To je ale u nás velký problém,“ rozvedl svoje úvahy. Rozhovor s Ličkou si přečtěte ZDE>>>

Reakce Antonína Plachého na rozhovor s Ličkou

Za posledních několik let udělala Fotbalová asociace České republiky (FAČR) mnoho kroků právě tak, aby se koncepce rozvoje českého fotbalu budovala právě od spodu. Zmiňme ty nejzásadnější:

1) Děti se dostaly z mnoha důvodů na malá hřiště a pro jejich rozvoj se upravilo i soutěžení od 6 let až do konce kategorie mladších žáků. Vznikly nové metodické materiály včetně video sekcí pro jednotlivé ročníky.

2) Právě FAČR se spolu s Českým olympijským výborem (ČOV) výrazně podílí na přípravě všeobecné pohybové průpravy dětí ve školkách a školách, po které tak dlouho volají všechny sporty. Vznikl tak jednotný systém na podporu práce v klubech – od nejmenších až po ty nejvýznamnější. Základy pomyslného domu českého fotbalu tak tvoří péče o ty nejmenší – děti.

3) Pro maximalizaci potenciálu a využití talentu těch nejnadanějších talentů začaly na území celé ČR vznikat akademie pro starší žáky a zároveň se připravuje návaznost na dorostenecké kategorie. Opěrné zdi v našem domě, o kterých často mluví Verner Lička, tak představuje práce s mládeží.

4) V rámci FAČR existuje sportovní oddělení, který vybírá reprezentační trenéry od kategorií U15 a snaží se sjednocovat jejich pohledy na výběr hráčů a jednotnou tvář reprezentačních výběrů. Zároveň jde také o propojení s reprezentačním A týmem – důkazem toho je, že dva z trenérů mládežnických reprezentací (Václav Černý – U15 a Petr Janoušek – U16) v rámci letošního ME pracovali jako pozorovatelé soupeřů české reprezentace. To ukazuje na snahu propojit oblasti Úseku talentované mládeže a elitního reprezentačního „A“ týmu.

5) Změnilo se vzdělávání trenérů: vznikly nové kurzy pro trenéry malých dětí, brankařů, kondiční trenéry, elitní trenéry mládeže atd. Pořádají se také rozmanité kurzy a vznikají videa pro rodiče a učitele. FAČR v neposlední řadě podporuje také Unii fotbalových trenérů jako cechovní organizaci, jejímž předsedou je právě Verner Lička, aby její existence smysluplná a významná. Trenéři jsou tak v českém fotbalovém domě těmi, kteří jeho zdi a základy stavějí.

6) Všechny tyto kroky jsou buď inspirovány, nebo diskutovány s opravdovými experty ze zahraniční a mnozí z nich se také často na půdě FAČR objevují, aby se se svými zkušenostmi podělili i s trenéry a těmi, kteří se na výchově mladých hráčů podílejí. Za poslední roky do České republiky dorazily desítky odborníků z mnoha členských zemí UEFA, které jsou nám nyní dávány za vzor – namátkou se jednalo o Thorlákura Arnasona z Islandu, Franka Gersoma z Belgie nebo Romea Jozaka z Chorvatska. Taková setkání znamenají pro všechny jedinečnou inspiraci i motivaci pro další práci.

Výše jsem tedy zmínil vybrané body, které s dalšími mnoha detaily a okolnostmi spoluvytvářejí koncepci rozvoje českého fotbalu. Vytvářejí se tak zdi často zmiňovaného domu, jemuž by měl elitní reprezentační výběr vytvářet pomyslnou střechu. K reprezentaci byl před necelými třemi lety vybrán trenér, po jehož dosazení do funkce volaly odborná i laická veřejnost. Výběr hráčů a herní koncept tak byly na trenérovi a nikdo mu do toho nesahal. Měli jsme tedy na domě i tu zmíněnou střechu.

Reprezentace je vrcholem pyramidy a tu stavíme podle toho, jaké hráče jsme v České republice vychovali v době zhruba před 12 – 20 lety. Současnost tak odráží zmíněné období i práci všech těch, kteří se na výchově dětí a mládeže podíleli. To, že jsme tehdy možná více stavěli na soutěžích jako takových než na dovednostech hráčů, však není vinou jejich (hráčů). V nich se jen zrcadlí tehdejší systém výchovy. Ano, museli jsme předělávat systém a také zvyky a myšlení lidí kolem fotbalu – konkrétními věcmi a ne jen řečmi.

Efekt v podobě produkce nadstandardních hráčů však nepřijde pouhým lusknutím prstů. Zmiňované Belgii trvalo deset let, než se zúročily změny provedené u dětí a mládeže. Také v Itálii, kde se změny udály jen pár let před námi, říkali, že jim to vzalo 10 let. Máme tedy zhruba ještě dalších 5 let k ukázání dopadu těch změn udělaných u současných hráčů ročníku 2005. Právě oni byli na samém začátku námi provedených „reforem“ ve výchově mládeže. Toto je tedy ona zmíněná koncepce – ne na papíře, ale ve skutečnosti.

Pokud někdo vnímá jako koncepci to, zda budeme hrát všichni v rozestavení 3-5- 2, zda hráči perfektně ovládají míč a zároveň jsou i skvělými atlety, tak to jsou jen plané řeči, kterými se nic nevyřeší.

Je zarážející, že o chybějících základech a zdech v českém fotbalovém domě mluví právě Verner Lička, předseda UČFT, který je již mnoho let vtažen do dění v českém fotbale, pohybuje se právě mezi jeho zdmi, v nichž se vytváří koncepce a systém výchovy. Sám Verner Lička v tomto ohledu navíc dost práce odvedl. Pokud by řekl, že hráči nemají formu, nebo by se zamýšlel nad stanovenou taktikou zápasů, vnímal bych to jako aktuální vyjádření pocitů a zklamání. Takhle jeho vyjádření o tom, že nestavíme zdi a kupujeme nábytek“ nechápu. Snad jen ve smyslu, že základy a zdi už skoro máme a je třeba pouze jejich precizace formou odstranění dílčích nedostatků.

 

Témata:  sportfotbalLičkaPlachýFAČR